Tải về: PC |

BBnotepad 1.1.3 - Ghi chú chuyên nghiệp trên BlackBerry

transparentBản quyển :

Miễn phí

transparentPhiên bản :

1.1.3

transparentNhà sản xuất :

Qin

transparentNgày cập nhật :

2014-08-23

Hỗ trợ bàn phím QWERTY, BlackBerry tỏ ra rất xuất sắc trong việc nhập dữ liệu vào máy thông qua phần mềm có sẵn Memopad. Tuy nhiên nếu bạn muốn sử dụng một phần mềm ghi chú chuyên nghiệp hơn thì đó là BBNotePad.


Về cơ bản BBnotepad là một phần mềm ghi chú chuyên dụng cho BlackBerry, hỗ trợ các mã ANSI, UNICODE, UNICODE-BE và UTF-8. BBnotepad còn cực kỳ hữu dụng khi hỗ trợ ghi lại văn bản dưới đuôi txt trên máy hoặc thẻ nhớ và có thể mở ra bất cứ lúc nào.

 

 


 

 

Phím tắt cho dòng BlackBerry 88xx, 83xx, 81xx


88xx và 83xx


‘P’ and ‘*’ Lên trang trên
‘n’,'#’ and SPACE Xuống trang dưới
‘o’ and ’4′ Mở file
‘s’ and
'5' Lưu lại file
‘a’ and '6' Lưu mới file
‘t’ and ’1′ Chuyển lên trên cùng
‘b’ and ’3′ Chuyển xuống dưới cùng
‘j’ and ’2′ Chuyển tới dòng
‘q’ and ’8′ Tìm kiếm
‘h’ and ’7′ Lịch sử
‘e’ Chuyển sang chế độ chỉnh sửa

 

81xx


'o' and
‘*’ Lên trang trên
SPACE and '#’ Xuống trang dưới
'd' and '4' Mở file
'g' and '5' Lưu lại file
'j' and '6' Lưu mới file
'e' and '
1′ Chuyển lên trên cùng
'u' and '3′ Chuyển xuống dưới cùng
't' and '2′ Chuyển tới dòng
'q' and '8′ Tìm kiếm
'c' and '7′ Lịch sử
'm’ Chuyển sang chế độ chỉnh sửa